Wednesday, April 1, 2015

วัดกระแสปวงชนชาวไทย


ด้วยมาตรการของเผด็จการต่าง ๆ ใต้เกือกเผด็จการทหารเพื่อระบอบศักดินาราชาธิปไตย ในแบบรัฐทหารและข้าราชการ วันนี้ การจะเชื่อโพลล์ใด ๆ ในไทย หรือหวังจะได้ยินเสียงที่แท้จริงจากประชาชน ย่อมเป็นไปได้ยาก  ดังนั้น ขอเปิดโพลล์สำนักนี้ ไว้เป็นทางเลือกหนึ่งของสังคม

ด้วยความเชื่อมั่นในพลังประชาชน

มหาวิทยาลัยประชาชน
1 เมษายน  2558
No comments:

Post a Comment