Wednesday, April 1, 2015

ท่านคิดอย่างไร กับการที่กษัตริย์ภูมิพล ยอมให้ประยุทธ์ ใช้มาตรา 44 แทนกฎอัยการศึก?


ท่านคิดอย่างไร กับการที่กษัตริย์ภูมิพล ยอมให้ประยุทธ์ ใช้มาตรา 44 แทนกฎอัยการศึก?


การที่กษัตริย์ภูมิพล ยอมให้ประยุทธ์ ใช้มาตรา 44 ท่านคิดตรงกับข้อใดที่สุด?

ก. ต่างชาติบีบ ก็เลยเลี่ยงไป แต่ยังไง อำนาจสูงสุดก็อยู่ที่กษัตริย์และเครือข่าย
ข.​ประยุทธ์รับเคราะห์เต็ม ๆ ภูมิพลและอำมาตย์ใหญ่ โยนระเบิด "ทรราช" มาให้
ค. ประเทศไทยก้าวเข้าสู่เผด็จการเต็มรูปแบบ ไม่อายฟ้าดินแล้ว
ง. เป็นภาพสะท้อนความเป็นระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเบ็ดเสร็จหลงยุค
จ. เห็นด้วยกับทุกข้อข้างต้น
Other
Please Specify:
Poll Maker

วัดกระแสปวงชนชาวไทย


ด้วยมาตรการของเผด็จการต่าง ๆ ใต้เกือกเผด็จการทหารเพื่อระบอบศักดินาราชาธิปไตย ในแบบรัฐทหารและข้าราชการ วันนี้ การจะเชื่อโพลล์ใด ๆ ในไทย หรือหวังจะได้ยินเสียงที่แท้จริงจากประชาชน ย่อมเป็นไปได้ยาก  ดังนั้น ขอเปิดโพลล์สำนักนี้ ไว้เป็นทางเลือกหนึ่งของสังคม

ด้วยความเชื่อมั่นในพลังประชาชน

มหาวิทยาลัยประชาชน
1 เมษายน  2558